Drukuj

Wykaz postępowań o udzielenie zamówienia publicznego powyżej 30 tys. EUR (przetarg)

 

25-09-2018 ZSCKR/ZP/2/2018 Remont drugiego budynku internatu wraz z dostawą niezbędnego wyposażenia Postępowanie rozstrzygnięte

1) SIWZ

2) Załączniki do SIWZ:

Rzuty

Rzuty 2

Instalacja elektryczna

Rzuty 3 bud

Rzuty 4 bud

Rzuty 5 bud

Projekt opis

Plan sytuacyjny

Przemiar - kosztorys

Rzut 6 rozkład

STWiORD

3) Ogłoszenie https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=570ca8d4-6f41-4fe9-bcaf-39e9a2d92009

4) Odpowiedzi na pytania
4a) Informacja z otwarcia ofert


4b) Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
4c) Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

5) Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

 

 

25-09-2018 ZSCKR/ZP/1/2018 Przebudowa instalacji kanalizacyjnej w związku z uruchomieniem drugiego budynku internatu  Postępowanie rozstrzygnięte
– w systemie zaprojektuj i wybuduj

1) SIWZ wraz z załącznikami

2) Ogłoszenie https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=64e7aea6-a16e-4c71-a34c-208ee3367499

3) Odpowiedzi na pytania

4) Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
4a) Informacja z otwarcia ofert


4b) Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
4c) Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 

5) Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

 

20-10-2017 ZSCKR/ZP/5/2017 ZAKUP SIEWNIKA DO POLETKOWANIA I AGREGATU UPRAWOWO SIEWNEGO Postępowanie rozstrzygnięte

1) SIWZ 

2) Ogłoszenie 

3) Odpowiedzi na pytania

4) Ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia 

5) Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

 

11-10-2017 ZSCKR/ZP/4/2017 ZAKUP SIEWNIKA DO POLETKOWANIA I AGREGATU UPRAWOWO SIEWNEGO Postępowanie unieważnione

1) SIWZ

2) Ogłoszenie

3) Odpowiedzi na pytania

4) Ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia

5) Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

 

21-06-2017 ZSCKR/ZP/3/2017 ZAKUP CIĄGNIKA Postępowanie rozstrzygnięte

1) SIWZ

2) Ogłoszenie

3) Odpowiedzi na pytania

4) Ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia

5) Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

 

25-05-2017 ZSCKR/ZP/2/2017 ZAKUP CIĄGNIKA Postępowanie unieważnione 

1) SIWZ

2) Ogłoszenie

3) Odpowiedzi na pytania

4) Ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia

5) Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

 

21-04-2017

ZSCKR/ZP/1/2017 ZAKUP CIĄGNIKA Postępowanie unieważnione 

 

1) SIWZ

2) Ogłoszenie

3) Odpowiedzi na pytania

4) Ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia

5) Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Odsłony: 27862