Drukuj

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

ZESPOŁU SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO

KS. DR. JANA DZIERŻONA W BOGDAŃCZOWICACH NA 2017 ROK

na podstawie art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.)

 

L.p.

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia

Przewidywany tryb udzielenia zamówienia

Orientacyjna wartość zamówienia brutto

Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym

1

Zakup ciągnika

Dostawy

Przetarg nieograniczony

150 000,00 zł

II kwartał 2017r.

 

 

 (Podpis na oryginale)

(-) Mirosław Krzyształowicz
Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Ks. dr. Jana Dzierżona w Bogdańczowicach

 

 

Odsłony: 1918